19 Čvc 8. – 9. září 2018 Tantravaya Yoga therapy training se Shyem Sayarem

—- for English scroll down —-

STAŇTE SE SAMI SOBĚ JÓGOVÝMI UČITELI

Cvičíte jógu a přemýšlíte, zda jste v pozicích správně nastaveni? Nebo jste jógový lektor a potřebujete najít klíč k správnému postavení u každého jednotlivce zvlášť? Potřebujete sami sobě či svým klientům pomoci od bolesti?

Víkendový immersion training se Shyem Sayarem nabídne specifickou techniku zvanou Tantravaya Yoga Therapy, jejíž tvůrcem je právě Shy. Tantravaya Yoga je založená na znalosti anatomie, která pomáhá řešit bolest, zatuhlost a omezenou pohyblivost v každém lidském těle. Budeme zkoumat základy lidské anatomie s ohledem na postavení a pohyb těla. Velký důraz je kladen na to, aby každý pochopil, jak co nejbezpečněji a nejefektivněji srovnat a sladit lidské tělo a z jakého důvodu je toto nastavení právě takto správně. Každý účastník cvičí s trpělivostí, uvědoměle, tak, abychom ozdravili nejen tělo, ale i srdce. Již samotné setkání se Shy Sayarem je takto uzdravující. Tedy neváhejte … Tato technika je vhodná pro cvičení jógy, ale i pro jiné fyzické aktivity i terapie. Setkání se Shyem změní vaši jógovou praxi jednou pro vždy.

Je možné zakoupit jednotlivé dny samostatně nebo celý víkend. 

Workshop probíhá v angličtině s tlumočením do češtiny. Je vhodný pro ty, kdo se chtějí do jógy ponořit hlouběji, i pro lektory jógy.

Cena za celý víkend pro early birds (přihlášení do 10.srpna): 3 700 Kč / 4 000 Kč při přihlášení později.

Cena za jeden den pro early birds (přihlášení do 10. srpna): 2 100 Kč / 2 300 Kč při přihlášení později.

REGISTRACE ZDE

PROGRAM: 

Sobota 8. září 2018
9.00 – 17:00 Principles of Alignment  

V tomto workshopu se zaměříme na správnou techniku v jógové praxi, vycházející z anatomie člověka. Prozkoumáme, jak dva páry protichůdných vnitřních akcí v dolní části těla a dva páry v horní části těla zlepšují každou pozici a každý pohyb. Nejen v józe, ale v kterémkoliv jiném sportu. Naučíme se, jak vyrovnat tyto akce tak, abychom si přizpůsobili praxi pro potřeby našeho těla.  

Pauza na oběd 12.30 – 13.30, možnost objednat dovoz jídla do studia. 

Neděle 9. září 2018
9 – 12.30 Posture Correction Clinic

Zaměříme se na správný postoj a nejběžnější odchylky, kterými si lidské tělo kompenzuje různorodé nerovnováhy v těle. Tyto kompenzace často vedou k bolestem, nestabilitě, snížené pohyblivosti. Naučíme se, jak je diagnostikovat a jak je jednoduše napravit tak, abychom pomohli sobě i ostatním. 

13.30 – 17.00 Základy thajské jógové masáže Nuad Buran

Objevte kouzlo klasické, účinné a přitom velmi jednoduché techniky thajské jógové masáže. Naučíme se, jak používat gravitaci, váhu vlastního těla a funkční pohyb, abychom masírovanému dopřáli maximální efekt a zvolili správnou míru tlaku, která mu bude příjemná. Tato masáž má své kořeny v ájurvédě a čínské medicíně. Převládajícími prvky v thajské jógové masáži jsou voda a země, masáž má uklidňující a uzemňující účinek pro masírujícího i pro masírovaného. Obsahuje také harmonické prvky vycházející z osteopatie, které pomáhají lubrikaci a uvolnění páteře a uvolnění zatuhlosti hlubokých svalů, jako je bedro-kyčlo-stehenní sval (psoas). Z workshopu odejdete s plejádou jednoduše aplikovatelných technik. Prostřednictvím doteku pak můžete pomoci lidem kolem sebe. Workshop ocení také lektoři jógy, kteří mohou technik Nuad Buran využít při práci se svými studenty. 

SHY SAYAR

Shy Sayar je vynikající učitel a terapeut a je znám jako učitel učitelů. Vedl kurzy pro lektory jógy po celém světě. Lehkost dechu, jednota lidského těla a klid mysli jsou elementy, se kterými pracuje. Metoda Tantravaya yoga se snaží kultivovat tělo, dech a mysl ve smyslu holistického chápání zdraví. Je zakladatelem studia Yoga One Studios v Severní Californii. Přednášel jógovou filozofii a klasickou indickou literaturu na University of California, Berkeley. Ve svých workshopech je schopen předat co možná nejkomplexnější informace pochopitelným způsobem. Jeho jedinečná terapeutická technika Tantravaya Yoga Therapy zaznamenala enormní výsledky v oblasti korekcí pozic, uvolnění od bolesti ale i zlepšení balance. Mimo to je ale schopna ozdravovat emocionální trauma, depresi i úzkosti. Shy je mezinárodně uznáván pro předávání svých letitých zkušeností v učitelských kurzech, které jsou založeny na anatomii, fyziologii, terapii, teorii i filosofii, ale jejich největší síla tkví v praktickém využití.

Přečtěte si rozhovor se Shyem: http://www.yogapoint.cz/joga/druhy-jogy/seznamte-se-tantravaya-joga/ 

————————– ENGLISH —————————————–

Immersion YOGA training Tantravaya yoga therapy with Shy Sayar
September 8-9, 2018

BECOME YOUR OWN YOGA TEACHER: ANATOMICAL PRINCIPLES & INDIVIDUAL DIFFERENCES

Weekend immersion training is created for all yoga lovers, especially we recommend it for yoga teachers.

This weekend immersion training provides those attending with thorough knowledge of anatomy-based alignment technique for yoga and any physical activity, as well as the basics of realignment therapy to address pain, stiffness and limited mobility in any body. We study the basics of human anatomy relevant to posture and movement in a fun and accessible way that allows everyone to understand how to align the body most safely and effectively, as well as why these alignments are correct. Individual differences are respected and taken into account, and every practitioner is encouraged to remain within the boundaries of their current physical ability, practicing with patience, compassion and wisdom to heal the body …and help awaken the heart.

You can attend the whole weekend or pick just one day. 

Price for the whole weekend for early birds (until August 10): 3 700 Kč / 4 000 Kč if you register later.

Price for one day (SA or SU) for early birds (until August 10): 2 100 Kč / 2 300 Kč if you register later.

REGISTRATION HERE

PROGRAM

Saturday, September 8th
9:00 – 17:00  Principles of Alignment 

In this workshop we will study and practice yoga according to principles of alignment dictated by human anatomy. We will see how two pairs of oppositional actions in the lower body and core and two pairs of oppositional actions in the upper body make every pose and movement better, in yoga and in every kind of sport and movement; and we will learn how to balances these actions out with each other to customize the practice to ourselves and others according to individual differences.

Lunch break 12.30 – 13:30 with the option of food delivery to the studio. 

Sunday, September 9th
9-12:30 Posture Correction Clinic

In this workshop we will study the most common postural compensation patterns that make bodies go out of balance and cause pain, instability and immobility – and learn how to fix them quickly and easily in ourselves and others.

13:30-17:00 Foundations of Nuad Buran: Thai Yoga Massage

Learn the classical techniques of the easiest, most effortless and profound system of Thai Yoga massage. With an emphasis on zero-impact for giver and maximum effect for receiver, we learn how to use gravity, body weight and functional movement to provide as much or as little pressure as needed in each technique to optimally adjust the gesture to the receiver. Rooted in the 5-element 3-dosha theories of Ayurveda and Chinese Medicine, this class focuses on the Earth and Water element to create grounding and fluidity in the bodies of both giver and receiver. The practice also includes water-element harmonic techniques often used in osteopathy to lubricate and liberate the spine, as well as release perennially tight muscles like the psoas and QL. You will leave with a versatile repertoire of easily applicable techniques for helping others with lovingkindness and compassionate touch – as well as with the euphoria of giving and receiving incredible bodywork.

About SHY SAYAR

Shy is a great teacher, yoga therapist, known as the teacher of the teachers. He trains yoga teachers all over the world. Lightness of breath, unity of the body and calm mind are elements he works with. His original method of Tantravaya Yoga holistically cultivates the body, breath and mind. He is the founder of Yoga ONE Studios in the North California. He lectured yoga philosophy and classical Indian literature at the University of Californie, Berkeley. In his workshop, he shares complex information in an easily understandable way. His unique therapeutic technique Tantravaya Yoga Therapy is enormously successful when dealing with posture correction, pain relief and also in improving balance. Additionally, it heals emotional trauma, depression and anxiety. Shy is internationally recognized for sharing his long-term experience in teacher trainings based on anatomy, fyziology, therapy, philosophy. But their strongest side is practical use. Watch Dragon ball super