KURZ: DECH JAKO SUPERSCHOPNOST S JANEM ŽALUDEM OD PONDĚLÍ 3.6. 👉🏼 VÍCE INFORMACÍ ZDE.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje o Klientech jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Správcem osobních údajů je náš spolek – NC. Zpracování osobních údajů o Klientech je nezbytné pro provedení opatření přijatých před založením Uživatelského účtu na našem webu. Zpracováváme osobní údaje, které jste nám v rámci Registrace poskytli. Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení těchto osobních údajů.

Účelem zpracování osobních údajů je zřízení Uživatelského účtu pro výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Klientem a naším spolkem, tj. Rámcové smlouvy, jakož i zajištění realizace Lekcí a Workshopů na základě dílčích smluv a zajištění přehledu o stavu účtu Klienta a v případě Členské registrace pro účely evidence spolku. Pokud by byl souhlas se zpracování osobních údajů vzat zpět, budeme muset Váš Uživatelský účet v Rezervačním systému neprodleně zrušit, případně ukončit Vaše členství ve spolku. Účelem zpracování osobních údajů ve vztahu k emailové adrese je dále zasílání marketingových sdělení včetně obchodních sdělení – představení našeho spolku a podpora rozvoje. Souhlas k zasílání marketingových sdělení lze vzít kdykoliv zpět, a to například kliknutím na odkaz odhlásit se z odběru marketingových sdělení (unsubscribe), který je součástí každé rozesílané zprávy, dále například zasláním emailu nebo dopisu na sídlo spolku.

Náš spolek uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a naším spolkem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů osobní údaje vymažeme. Pokud v průběhu 3 let klient neučiní žádnou rezervaci Lekce či Workshopu, považujeme, že Klient nemá zájem o Služby poskytované naším spolkem, a proto bude Uživatelský účet Klienta a jeho osobní údaje zničeny.

Za podmínek stanovených v právních předpisech má klient právo na přístup ke svým osobním údajům, právo opravu osobních údajů či omezení zpracování, právo na výmaz osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Dále má klient právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Příjemci osobních údajů jsou osoby zajišťující služby provozování Rezervačního systému a další služby v této souvislosti.

Kontaktní údaje správce jsou Namastery Club, z.s., se sídlem: U Pernikářky 111/2a, Smíchov, 150 00 Praha 5.